Strony internetowe

Webdesigner

Projektuje szatę graficzną strony internetowej. Wykorzystuje znajomość zasad działania stron, komunikacji z internautą oraz ograniczeń wynikających z technologii.

Strony internetowe

Webmaster

Koduje treść, formę prezentacji i grafikę jako stronę internetową. Organizuje logiczną strukturę, funkcjonalności, testuje, dba o ich poprawne działanie i aktualizację.

Strony internetowe

Webdeveloper

Programuje stronę internetową w wybranym języku programowania. Projektuje strukturę i bazę danych oraz konfiguruje system zarządzania treścią, tzw. CMS.

Strony internetowe

Specjalista SEM, SEO

Pozycjonuje i optymalizuje stronę internetową zgodnie z wytycznymi Google w celu uzyskania wysokich efektów w wynikach wyszukiwania. Konfiguruje i zarządza kampaniami reklamowymi Google.

Strony internetowe

Administrator

Zajmuje się hostingiem, konfiguracją domen i funkcjonowaniem poczty internetowej. Zapewnia bezpieczeństwo oraz wydajność zasobów serwerowych.

Strony internetowe
Animacje
Projekty graficzne
Marketing

Copywriter

Redaguje teksty i slogany reklamowe dla strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych, pisze scenariusze do animacji. Kieruje się zasadami komunikacji masowej.

Strony internetowe
Projekty graficzne

Fotograf

Wykonuje sesje zdjęciowe na potrzeby strony internetowej lub materiałów drukowanych. Realizuje wytyczne grafików oraz potrzeby projektu.

Strony internetowe
Marketing
Doradztwo

Specjalista ds. marketingu internetowego

Prowadzi działania w mediach społecznościowych, realizuje kampanie mailingowe i newslettery. Zbiera i analizuje dane oraz statystyki dotyczące aktywności internautów na stronie.

Animacje

Grafik 2D

Tworzy komputerowe animacje 2D. Na podstawie scenariusza projektuje grafiki, animuje oraz uzupełnia napisy i głos lektora. Dodaje efekty dźwiękowe i podkład muzyczny.

Wizualizacje
Animacje

Grafik 3D

Tworzy obiekt 3D na podstawie modelu. Prezentuje go statycznie w formie wizualizacji lub dynamicznie, w postaci animacji technicznych lub fotorealistycznych.

Projekty graficzne

Grafik DTP

Projektuje materiały drukowane zgodne z linią graficzną, zachowując spójny wizerunek. Wykonuje skład i przygotowuje pliki do druku zgodnie z wytycznymi drukarni.

Strony internetowe
Wizualizacje
Animacje
Projekty graficzne
Marketing
Doradztwo

Koordynator projektu

Planuje i organizuje realizację projektu. Utrzymuje kontakt z klientem oraz koordynuje pracę zespołu, czuwa nad ciągłością i terminowością prac. Dba o efekt końcowy.

Istota pracy zespołowej
na przykładzie strony internetowej


Do realizacji każdego zadania budujemy dedykowany zespół. Składa się on z dwóch - trzech kluczowych specjalistów, którzy tworzą stronę internetową. Na podstawie ich wytycznych kolejne osoby wykonują odpowiednie zdjęcia oraz redagują wartościowe teksty.

Następnym etapem prac jest publikacja strony, optymalizacja dla wyszukiwarki Google oraz działania marketingowe rozpowszechniające informacje o nowej stronie internetowej. Każdą z tych czynności realizuje specjalista w danym zakresie.
W zespole jest również osoba czuwająca nad całym procesem produkcji oraz komunikacją z klientem.

Dzięki takiej formule pracy, powstają wyjątkowe strony internetowe, będące sumą pomysłów i umiejętności wszystkich członków zespołu.

Praca zespołowa w Etim Studio
animacje.etim.pl strony.etim.pl wizualizacje.etim.pl projektygraficzne.etim.pl